Termeni si conditii

TERMENI Sl CONDITII GENERALE DE VANZARE A PRODUSELOR COMERCIALIZATE DE www.librescu.ro

Ne rezervăm dreptul să înregistrăm şi să stocăm următoarele informaţii referitoare la accesarea site-ului www.librescu.ro : dată, nume, prenume, locatie, adresa livrare, pagină, IP, agent utilizator, rezoluţie ecran, referer.

Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea noastră.

Ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care accesează site-ul www.librescu.ro cu astfel de programe.


Art. I : DEFINIȚII

În cadrul acestor Termeni și Condiții Generale următorii termeni se definesc după cum urmează:

Cont Client sau Cont: desemnează contul deschis de un Utilizator conform procedurii descrise la Secţiunea „Înregistrarea Contului de Client”

Contract – contractul la distanţă încheiat, prin intermediul site-ului, între Societate şi Client, în

conformitate cu prezentele Condiţii Client/Utilizator: orice persoană fizică sau juridică care, ulterior, înregistrării unui Cont, utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură serviciile Societăţii Consumator: orice persoană fizică care achiziţionează, utilizează sau consumă produse ori beneficiază de prestarea unor servicii, în afară activităţii sale profesionale, în baza unui Contract incheiat cu SC. Grup Editorial DZC S.R.L

Comerciant: orice persoană fizică sau juridică, care, în contractele încheiate în condiţiile prezentelor Condiţii, acţionează în cadrul activităţii sale profesionale Site: semnifică domeniul de internet www.librescu.ro si subdomeniile acestuia.

Societate: desemnează SC. Grup Editorial DZC cu sediul social în sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, Rams Center, sector 3, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. Nr. reg. com./an: J40/134488/2017

cod fiscal :RO38027313 , având contul nr. RO07BTRLRONCRT0404306201 deschis la Banca Transilvania sucursala Pantelimon.


Art. II ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE CLIENT / UTILIZATOR


Pentru crearea unui Cont de client, orice persoană interesată trebuie să acceseze secţiunea intitulată “Contul meu” şi să urmeze procedura de înregistrare descrisă pe site. Definitivarea Contului este condiţionată de completarea integrală a câmpurilor obligatorii, evidenţiate şi marcate corespunzător în formularul de înregistrare.


Completarea formularului de înregistrare presupune furnizarea de către Client a unor informaţii corecte şi complete. Totodată, prin crearea Contului, Clientul declară că acesta este deţinătorul legal a adresei de e-mail şi a tuturor datelor prezentate. Clientul trebuie să se asigure de corectitudinea şi acurateţea datelor furnizate, această obligaţie subzistând pe întreaga durată a existenţei Contului. Este interzisă înregistrarea unui Cont prin care se urmăreşte inducerea în eroare cu privire la identitatea deţinătorului legal sau a informaţiilor ce vor fi asociate Contului.


Utilizarea Contului presupune existenţa relației între deţinătorul Contului şi beneficiarul final al acestuia. Numele de Utilizator/Contul şi parola aferentă au caracter individual şi netransmisibil.

Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor asociate Contului său. Utilizatorul este de acord să sesizeze Societatea în legătura cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării pe site.


Art. III PROCEDURA DE COMANDĂ A PRODUSELOR


Pentru a comanda produsele comercializate de către Societate puteţi opta pentru oricare din următoarele modalităţi:

 Comandă online folosind magazinul virtual www.librescu.ro

 Comandă rapidă prin telefon: 0736.36.12.10 / / 021.795.75.25 (Program L-V: 09.00 – 18.00)

 Comandă prin e-mail la adresa: [email protected]


În măsura în care Clientul a plasat comanda prin intermediul Site-ului, procesarea acesteia se va realiza în maxim 48 de ore, astfel că termenul de livrare a produselor comandate va fi de cel mult 72 de ore de la momentul procesării comenzii. În cazuri excepţionale, de exemplu condiţii meteorologice nefavorabile, livrarea în zone greu accesibile sau în perioade foarte aglomerate din an (Inceput de an scolar, Black Friday, Crăciun, etc.), livrarea poate suferi întârzieri.


Comanda se consideră valabilă numai după ce Societatea confirmă Clientului prin e-mail sau telefon posibilitatea onorării acesteia.

Comenzile introduse în aceeaşi zi de către acelaşi Client se cumulează automat într-o singură comandă pentru care se vor emite facturile aferente fiecarei comenzi in parte, cu ramburs unic.


Art. IV INFORMAŢIILE DISPONIBILE PE SITE

Nu răspundem de conţinutul, calitatea sau natura descrierilor cărţilor şi comentariilor introduse de vizitatori.

Nu răspundem de site-urile la care se ajunge prin legături de pe acest site.

Paragraf 1. E-MAILURI

Prin abonarea la newsletterele periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de e-mailuri periodice cu informaţii diverse din partea companiei.


Paragraf II. COMENTARII UTILIZATORI

Societatea îsi rezervă dreptul de a controla conţinutul comentariilor postate de către Utilizatori în dreptul produselor ce se comercializează prin intermediul Site-ului. În acest sens, pe lângă dreptul Societăţii de a dispune ştergerea sau blocarea temporară a Contului, aceasta va putea să şteargă sau să modifice parţial comentariile Utilizatorilor în oricare din urmatoarele situaţii:

 acestea au un conţinut considerat jignitor sau calomnios;

 încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terţe persoane;

 sunt contrare bunelor moravuri;

 încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală.


Paragraf III. DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Conţinutul site-ului ( imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) este proprietatea societăţii comerciale S.C. GRUP EDITORIAL DZC S.R.L şi este protejat conform Legii drepturilor de autor, precum şi a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.


Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societăţii S.C. Grup Editorial DZC S.R.L. şi este protejată de aceleaşi legi. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.


Paragraf V. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul cât şi structura Site-ului sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate Societăţii. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoana, fără acordul scris, prealabil, din partea Societăţii.

În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest Site aparţin Societăţii.

Site-ul conţine linkuri ("hyperlinkuri") către alte website-uri care sunt administrate de terţi şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute Societăţii. Societatea permite doar accesul către aceste site-uri, fără însă a-şi asuma răspunderea pentru conţinutul lor.


Art. VI CONTROLUL EXERCITAT DE SOCIETATE

În cazul încălcării de către Utilizatori a prevederilor prezentelor Condiţii, Societatea își rezervă dreptul de a dispune anularea Contului de client, fie potrivit propriei sale opţiuni, fie la cererea oricărei autorităţi competente, fără a fi obligată să justifice în vreun mod acţiunea şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate prealabilă.

Din motive tehnice, Societatea are dreptul să întrerupă furnizarea totală sau parţială a serviciilor, cu sau fără înştiinţarea prealabilă a Utilizatorilor.


NOTE GENERALE

Nu răspundem pentru defecţiunile cauzate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii la Internet.

Orice tentativă de acces neautorizat la acest site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.


Orice conflict apărut între S.C. GRUP EDITORIAL DZC S.R.L. și clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor urmând a fi de compententa instanţelor româneşti.


MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR GENERALE DE UTILIZARE


Societatea poate modifica aceste Condiţii la anumite intervale de timp fără o prealabilă înştiinţare a Utilizatorilor. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului în general, şi a Utilizatorilor, în special, prin afişare pe Site. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continua să folosească Serviciile după afişarea lor pe Site-ul web.


Art. VII DISPOZIŢII DIVERSE

Forţa Majora

Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea oricăror terţi, inclusiv a autorităţilor competente, de care Societatea nu este responsabilă.


Jurisdicţie

Prezentele Condiţii sunt supuse legii române. Eventualele neîntelegeri/reclamaţii decurgând din interpretarea sau executarea prevederilor prezentelor Condiţii urmează fi rezolvate pe cale amiabilă. Sesizarea Societăţii se va realiza prin transmiterea unei notificări scrise în conţinutul careia se vor detalia toate aspectele relevante identificarii şi solutionarii cât mai rapide a problemelor semnalate. Răspunsurile Societăţii la sesizarile primite vor fi comunicate

persoanelor interesate într-un termen de cel puţin 15 zile calculat de la momentul recepţionarii acestora.

Litigiile ivite între Societate şi Clienţi vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Societăţii.